האם עכשיו הזמן להיכנס לבורסה?

נניח שהחלטתם להיכנס לבורסה: למדתם קצת על השקעות, תעודות, סל, מניות, אופציות וכד'... והגעתם למסקנה שאתם בשלים להתחיל ולסחור בבורסה/ להשקיע בבורסה. האם עכשיו זהו הזמן?

רשומות פופולריות